Gudomliga själskrafter genomströmmar mig.

Gud stödjer mig och leder mig under alla mina livsdagar.

Ett ständigt energiflöde genomilar hela min varelse och driver mig framåt.

Men det är min uppgift att organisera, välja målet och sträcka mig efter det.

Då jag överlämnar mig åt denna kraftutstrålning, viker alla hinder och jag kan i lugn och ro nå målet för mina strävanden.

(Divaldo Franco av hans andliga ledare Josnns fr Ângelis)

 

 

Share →
Visit Us On Facebook