Säkerligen kan man inte bevisa Guds existens med tydliga och direkta bevis. Gud kan inte inordnas under de fem sinnena. Gudomen döljer sig under en mystisk slöja, kanske för att tvinga oss att söka Honom, vilket är en bra övning. Det är den ädlaste och mest fruktbara träning för vår förmåga att tänka, men också för att ge oss en säker instinkt, som för oss till Honom, och bekräftar hans tillvaro med större auktoritet än alla bevis och ingående undersökningar kan göra.

Efter Döden av Léon Denis

Share →
Visit Us On Facebook