I den identifieras Lagen, den inneboende, eviga och reglerande Lagen, som varelser och ting är underkastad.

II – På samma sätt som människan under sitt oupphörligt förnyande materiella hölje behåller sin andliga identitet, det oförstörbara Jaget, detta medvetande, i vilket hon känner igen sig och är i besittning av sig själv, på samma sätt är universum under sina föränderliga yttre former herre över sig själv och återspeglas i en central enhet, som är dess JAG.  Universums jag är GUD, den yttersta enheten, där alla sammanhang utmynnar och bringas i överensstämmelse, ljusets och fullkomningens ofantliga hemvist varifrån Rättvisa, Vishet och Kärlek strålar och breder ut sig.

III – Allt i universum utvecklas gradvis och strävar mot ett högre tillstånd. Allt ombildas och fullkomnas. Ur det outgrundligas  sköte reser sig livet, först oklart, obestämt och svävande och väcker otaliga former till liv mer och mer fullkomliga för att sedan utvecklas till den mänskliga varelsen, i vilken det förvärvar medvetande, förnuft och vilja och blir själ eller ande.

Efter Döden av Léon Denis

Share →
Visit Us On Facebook