Fördjupad litteratur för att förstå spiritismen

Du kan beställa genom att fylla i formuläret – längst ned på denna sida. (justerat den 30 mars 2016)

Böckerna går att köpa i studielokalen Gjuteribacken 4B, Sundbyberg –  eller ange din beställning samt telefonnr  med Ilda 070 497 55 40.

andarnas-bokAndarnas bok, 1857
437 sidor – Allan Kardec  Läs mer

Fenomenen som undandrar sig till ordinära vetenskapliga lagar, manifesterar sig överallt och avslöjar själva som sin orsak verksamheten av en fri och intelligent vilja. Förnuftet säger oss, att en intelligent verkan måste ha som orsak en intelligent kraft och fakta har

bevisat att denna kraft kan meddela sig med människorna genom tecken av fysiskt slag. Pris: 150 kr plus frakt 

Mediernas bok, 1861. av Allan Kardec. 678 sidor Mediernas bok är ett av de “fem verk” som utgör mediernas_bokkodifieringen av den spiritistiska läran.

Den innehåller andarnas speciella undervisning beträffande möjligheterna för kommunikation med den osynliga världen, utvecklingen av medialitet samt de svårigheter och hinder som man kan råka ut för under utövandet av spiritismen.

Pris 150 kr plus frakt.

.

evangelium-enligt-spiritismenEvangelium enligt spiritismen, 1864
av Allan Kardec 415 sidor

Boken  innehåller förklaringar till Kristi moralmaximer i enlighet med Spiritismen och deras tillämpning på livets olika omständigheter.
Pris 120 kr plus frakt 

Varför lever vi? av Leon Denis Det är till er, ni alla som livets börda har böjt, ni som de hårda striderna, bekymren, prövningar  nedtryckt, som jag helgar dessa sidor, källan till oändlig tröst. Pris 25 kr plus frakt.

efter-dodenEfter Döden
av Leon Denis
317 sidor
“Vart går då människans färd? Mot tomhet, eller mot en okänd klarhet? Den leende naturen evig, inramar med sin glans världens sorgliga rester.Ingenting dör annat än för att återfödas. De djupsinniga lagarna och en oföränderlig ordning överlever och leder den gradvisa utvecklingen.

Är människan med sina verk endast bestämd för förintelse och glömska?” Pris 100 kr plus frakt

Andarna.se

Att förstå spiritismen
av Mikael Ponsardin
30 sidor
På¨ett tydligt och enkelt sätt, en utmärk sammanfattning av spiritismen och det här litta verket.

Pris 40 kr plus frakt.

 

livetgarvid

Och Livet Går Vidare…,
av anden André Luiz genom Chico Xavier

Den här boken presenterar en beskrivning av människan efter desinkarnationen och visar att det mentala tillståndet direkt påverkar andens existens bortom döden. I 26 kapitel berättar den historien om verkliga personer som får hjälp av andliga vänner när de desinkarnerar. Dessa vänner uppmuntrar dem att genom studier och arbete andligt förnya sig själva för att förbereda sig för att granska och reda ut meningen med det liv de precis har avslutat. Detta gör det möjligt för dem att hålla en mer konstruktiv kurs i sitt agerande inför framtiden. Den lär oss att kontinuerligt granska våra liv med vetskap om att enligt Guds lagar pågår livet efter
döden fullt av hopp och strävan, framsteg och prestationer. Pris 130 kr plus frakt

mediumskapetsI Mediumskapets Domäner
av anden André Luiz genom Chico Xavier
I den här boken analyserar André Luiz de olika aspekterna av mediumnisk kommunikation och lovordar ansträngningarna av de medium som är trogna det andliga uppdrag de mottog innan de inkarnerade och varnar dem för riskerna med dåligt utfört arbete i utbytet mellan de två världarna. Boken behandlar psykofoni, somnambulism, besatthet, klärvoajans, klaraudiens, ut-ur-kroppen aktiviteter, fascination, psykometri och fysiska effekter av mediumskapet bland många andra relaterade ämnen. Det är en teknisk studie av stor betydelse som visar hur andar agerar i den komplicerade processen att kommunicera med inkarnerade.

Den överför begrepp från högt utvecklade andliga mentorer i utläggningar av vetenskapligt och evangeliskt innehåll oumbärliga för de som ägnar sig åt studier i ämnet. Pris 130 kr plus frakt

livetkarlekOm livet, Döden och Kärleken
Divaldo Pereira Franco 220 sidor Det här är en bok för dig som försöker hänga med det som sker, som förundras och förskräckes över vår tids problem och vill finna en mening i det hela.

Det är också en bok för de som vill studera det till synes oförklarliga. Pris: 130 kr plus frakt.

 

 

varthemVårt Hem, Nosso lar är namnet på den Andliga Koloni som anden André Luiz genom Chico Xavier presenterar för oss den första boken i sin hyllade serie på 16 böcker.  I en fängslande berättelse skriver författaren om sina intryck och upptäckten om livet i den andliga världen. Han avslöjar för oss en spännande värld, fylld av liv och aktivitet, som är organiserad på ett föredömligt sätt. Det är en plats där de desinkarnerade andarna går igenom ett återhämtningsskede och en andlig utbildningsprocess övervakade av högt utvecklade andar. Vårt Hem ger oss en glimt av den andliga värld som väntar oss när vi lämnar våra fysiska kroppar. Pris: 130 kr plus frakt.

Kärlek, Okuvlig Kärlek av Divaldo Pereira Franco
Ett Lyckligt Liv av Divaldo Pereira Franco

Lättläst introduktion till spiritismen

gudsbarnDu är Guds barn
Prof, Divaldo Pereira Franco, Joanna de Angelis
Innehåller korta meditationer som ger oss glimtar av denna helhets vision och därmed kommer oss att ana livets storhet.

Pris 60 kr plus frakt

h

ogonblickjÖgonblick av Inre Kraft
Joanna di Angelis
128 sidor
Uppnåendet av den fullkomliga hälsan är ett mål som alltid hägrat för människan. Att skapa harmoni mellan kropp, känsla och själ och därmed ett totalt välbefinnande, utgör en stor utmaning för de mänskliga intelligensen. Pris 60 kr plus frakt jköljk

Literature in English

Science&Spirit

Science & Spirit
by Hermani Guimarães Andrade,198 pages
These are three of the many cases of ‘paranormal’ phenomena that were meticulously investigated by pioneer Brazilian parapsychologist Hernani Guimarães Andrade (1913-2003), who was both a scientist and a Spiritist.

Here, he provides some of the best evidence on record, whether for poltergeists, reincarnation, or survival of death. 

Price 50 SEK exkl stamps.

Suicide cover finalSuicide –  all you need to know causes and consequences
by Richard Simonetti

“Religion, morality, and all philosophies, condemn suicide as being contrary to the  law of nature; All tell us in principle, that one does not have the right to voluntarily shorten his life; But why does one not have this right? Why is one not at liberty to end his own sufferings?

What is the first consequence of suicide? Price 60 SEK exkl stamps

We are all mediumsWe are all mediums
by Carlos Baccelli 138 pages

This book, which has been written in a simple language,, is dedicated to those who are beginners. Their Mediumistic development with the blessing of the spirits doctrine.
Price 60 SEK exkl stamps

 

 Beställningav böcker – (justerat 30 mars 2016)

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Visit Us On Facebook