top of page

Mickael Ponsardin

Den franska författare Mickael Ponsardin kom i kontakt med spiritismen redan då han var ung och blev så småningom förtjust i Andarnas budskap när han noggrant fördjupade sig i ämnet genom att studera böckerna som utgör den grundläggande spiritistiska litteraturen på franska. Senare lärde han sig portugisiska för att kunna fördjupa sina kunskaper om Spiritismens historia och dess utveckling i Brasilien. Han förmedlar Spiritismens budskap i sina böcker och vänder sig till den europeiska läsaren. Ponsardin skrev ytterligare några andra böcker på franska (ej översatta): Lyon et le Spiritismen; Chico Xavier, l´homme et le medium; Comprendre le Spiritisme.

bottom of page