©2019 by Fernanda Freitas. 

Léon Denis var på den tiden efter Allan Kardec, spiritismens främsta företrädare och fi losof. Läsningen av hans klassiska spiritistiska skrifter är ett måste. Léon Denis presenterar i boken ”Varför lever vi?” spiritismens
fi losofi genom sin poetiska skrivkonst. Här fi nner man några av hans funderingar och lösningar på tillvaron, reinkarnationen och själens framåtskridande.

 

Storlek: 18x12cm | Antal sidor: 46

Varför lever vi?

40,00 krPrice