Varför lever vi?

Léon Denis var på den tiden efter Allan Kardec, spiritismens främsta företrädare och fi losof. Läsningen av hans klassiska spiritistiska skrifter är ett måste. Léon Denis presenterar i boken ”Varför lever vi?” spiritismens
fi losofi genom sin poetiska skrivkonst. Här fi nner man några av hans funderingar och lösningar på tillvaron, reinkarnationen och själens framåtskridande.

 

Storlek: 18x12cm | Antal sidor: 46

Varför lever vi?

40,00 krPrice