förklarar gamla spiritualistiska lärosatser och förenar tillsynes motsägande system. Den öppnar nya vägar för mänskligheten. Genom att inviga den i den kommande tillvarons och den osynliga världens mysterier, visar den mänskligheten dess verkliga ställning i universum. Spiritismen låter den få insikt om sin dubbla kroppsliga och andliga natur samt öppnar inför den en oändlig horisont.

(Efter Döden av Léon Denis)

 

Share →
Visit Us On Facebook