top of page
Forest

Cáritas Bön

Gud, vår Fader,

som är all kraft och Godhet!

Ge styrka till den som går igenom prövningar!

Ge ljus till den som söker sanningen!

Fyll människans hjärta med medkänsla och barmhärtighet!

 

Gud!

 Ge pilgrimen en ledande stjärna, tröst till den drabbade, vila till den sjuke!

 

Fader! Ge den skyldige omvändelse,

anden sanning, vägledning till barnet, den föräldralöse en far!

 

Herre!

Må din Godhet sträcka sig över allt som du har skapat!

Medlidande, Herre, för dem som inte känner dig och hopp till dem som lider!

Må din Godhet vägleda de tröstande andarna, att överallt sprida frid, hopp och tro!

Gud!

En stråle av ljus, en gnista av din kärlek kan upplysa Jorden!

Låt oss dricka ur denna ofantliga och eviga källa av Godhet,

så att alla tårar kommer att torka, alla smärtor kommer att stillas.

En enda bön, en enda tanke stiger upp till dig som ett rop av tacksamhet och kärlek.

Liksom Moses på berget, väntar vi dig med öppna armar!

Oh Godhet! Oh Kraft! Oh Skönhet! Oh Fullkomlighet!

Vi önskar att på något sätt förtjäna din barmhärtighet.

 

Gud!

Ge oss kraft att bidra till framåtskridandet så att vi kan stiga upp till dig!

Hjälp oss till den sanna kärleken!

Hjälp oss till tro och vishet!

Hjälp oss till den anspråkslösheten som förvandlar våra själar till den spegel som en dag kommer att reflektera din Gudomliga och Heliga bild!

Må så ske!

 

(Mediet Madam W. Krell har mottagit Cáritas bön via psykografering i Frankrike, den 25 december 1873)

bottom of page