top of page

Om oss

Göteborgs Spiritistiska förening Allan Kardec och Swedenborgs Fredssällskap är några av de ideella spiritistiska föreningar som finns i Sverige och vars mål är att sprida kännedom om Spiritismen. Vi arbetar genom att belysa Spiritismens viktiga vetenskapliga, experimentella, filosofiska, moraliska och sociala aspekter samt informerar om de grundläggande principerna om reinkarnationen, själens överlevnad efter döden och kommunikationen mellan den fysiska och den andliga världen.

Det finns flera böcker översatta till svenska, som handlar om spiritismen, reinkarnationen, filosofi och spiritistisk vetenskap. Allan Kardec har systematiserat och sammanställt andarnas budskap i ett antal böcker, som utgör grunden till den spiritistiska läran.

I katalogen nedan hittar vi översatta böcker som handlar om Spiritismen, reinkarnationen, filosofi och spiritistisk vetenskap. De flesta av dessa böcker är skrivna under andarnas inspiration det vill säga förmedlade genom andarna.  

bottom of page