top of page
Creative concept image of beautiful imag

Spiritismen

Vad händer efter döden? 

 

Spiritismen ger förnuftsmässiga och logiskt accepterbara svar! Vilken människa har inte i vissa stunder frågat sig själv, varför lever vi och vad är orsaken till allt som händer och finns? Många av oss har sökt ett svar på om Gud finns eller är en inbillning. Döden är ett outforskat fält som oupphörligt står framför oss.

 

Spiritismen grundar sig på en mångfald rapporter från hela världen, där medier oberoende av varandra fått meddelande från avlidna personer, det vill säga Andarna, om att det finns intelligens och ett liv efter döden. Andarna har lämnat samstämmig information inom en mängd olika områden till olika medier över hela världen. Ett flertal religioner och gamla traditioner har också hävdat ett liv efter döden. Det pågår vetenskaplig forskning inom området vid flera universitet. Kvantfysiken ger också indikationer i den riktningen. Enligt Andarnas filosofi eller i den spiritistiska läran hittar vi svar på alla filosofiska frågor angående Gud och universum. Spiritismen lär oss att det finns en intelligent orsak som styr världens ordning och livets utveckling.

 

Den spiritistiska läran är en samling av lärdomar (principer och lagar), förmedlade av Andarna till medier. Dessa finns sammanfattade i Allan Kardec´s verk och har utvecklats vidare av andra författare.  Andarnas läror förklarar människans andliga natur och dess utvecklingsprocess i den fysiska −och i den andliga dimensionen. Människan är en ande med en tillfällig fysisk kropp.

bottom of page