top of page

Allan Kardec

Allan Kardec är pseudonym för Hippolyte Léon Denizard Rivail som föddes i Lyon, Frankrike den 3 oktober 1804. Han var den som systematiserade Andarnas budskap och sammanställde det under namnet Spiritismen och därför är han även känd som dess kodifierare.

 

Allan Kardec fick sina studier i Yverdon, Schweiz där han undervisades av den berömde pedagogen Pestalozzi och tog examen i Naturvetenskap och Humaniora. Allan Kardec var känd i Frankrike för sin kapacitet, intelligens och kritiska omdömesförmåga och var en av de mest respekterade tänkarna på sin tid. När han 1855 kom i kontakt med det mediala fenomenet och förstod dess budskap började han studera och iaktta fenomenet.

 

Den 18 april 1857 publicerade han i Paris, Andarnas Bok och fortsatte att skriva flera böcker med hjälp av och under tillsyn av Andarna. Han sammanställde information från medier över hela världen och utformade ett system av tidigare icke publicerad kunskap om Andarna och kommunikationen mellan den fysiska världen och den andliga.

 

Fem böcker utgör grunden till Spiritismen: Andarnas Bok 1857, Mediernas Bok 1861, Evangeliet enligt Spiritismen 1864, Himmel och Helvetet 1865 och Genesis 1868. År 1890 utgav hans vänner boken Postuma Verk, där de samlat outgivna texter och personliga anteckningar. Kardec publicerade ytterligare flera böcker men de fem nämnda är de som sammanfattar alla principer och lagar som utgör Spiritismen.

I januari 1858 började han att utge ”La Revue Spirite” (Spiritistisk Tidskrift) som i hög grad bidrog till spridningen av Spiritismen. I april samma år grundade han Sällskapet för Spiritistiska Studier i Paris som han ledde fram till sin död den 31 mars 1869.

bottom of page