top of page

Prof. Zalmino Zimmermann

Prof. Zalmino Zimmermann (född 3 oktober 1931 – död 19 maj 2015) var en pensionerad domare med grundlig utbildning i Juridik och Psykologi samt även utbildning inom andra ämnesområden. Han har innehaft befattningar som Lagfaren Domare, Federal Domare, Hedersprofessor vid Juridiska Fakulteten och Hedersprofessor vid Institutet för Psykologi PUC i Campinas, Brasilien.

I sin ungdom ägnade han sig åt att lära ut Evangeliet till barn och ungdomar. På 1950-talet grundade han Universitets Spiritistiska Förening och som spiritistisk ledare har han alltid uppmärksammat de sociala frågorna. Han var föreläsare, författare och upphovsman till boken Perispiriten, som blivit omnämnd i spiritistiska och icke spiritistiska press. Prof. Zalmino var även ordförande för det Brasilianska Sällskapet för Spiritistiska Ämbetsmän, ABRAME, som samlar hundratals jurister och digniteter inom landets rättsväsende. Han genomförde ett intensivt arbete för att sprida det Spiritistiska budskapet.

bottom of page